O Firmie

Naszą misją jest podnoszenie wartości przedsiębiorstw naszych klientów przez wspieranie procesu rozwoju pracowników.

Board jest trójmiejską firmą specjalizującą się w realizacji szkoleń opartych o komputerowe symulacje rynkowe. Dzięki naszym rozwiązaniom wspieramy proces kształcenia ludzi podejmujących kluczowe decyzje w przedsiębiorstwie. My nie uczymy, że pracownicy mają zarabiać pieniądze dla organizacji, my uczymy jak mają zarabiać pieniądze dla organizacji.

Nasi trenerzy to osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne, odnieśli już sukces zawodowy, oraz odpowiednią wiedzę. Na szkoleniach przypominają Mistrzów Gry, którzy są przewodnikami, tworzą doskonały klimat sprzyjający nauce oraz wzbudzają zainteresowanie uczestników. W razie problemów stwarzają możliwość indywidualnej konsultacji, w której doradzają, zaspokajając indywidualne potrzeby. Sprawiają, że nikt nie wychodzi z niedosytem wiedzy.

W oparciu o podejście procesowe zarządzania firmą tworzymy narzędzia szkoleniowe, które jednocześnie są:
  • kompleksowymi programami rozwojowymi
  • skalowalnymi propozycjami szkoleniowymi
  • aktywnymi warsztatami
  • poligonem umiejętności i wiedzy
  • źródłem inspiracji i motywacji uczestników do dalszych wyzwań zawodowych

To, co odróżnia nas od podobnych firm, to nie tylko szkolenia wpływające na wzrost skuteczności i efektywności pracy ich uczestników, ale przede wszystkim świeże spojrzenie na metodykę nauczania bazujące na koncepcji: "UCZYMY PRAKTYKI PRZEZ PRAKTYKĘ" oraz nowoczesna baza techniczna.

W naszych szkoleniach opieramy się na sprawdzonych, praktycznych narzędziach i metodach zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach: strategicznym, marketingowym, finansowym, sprzedażowym. Wiedzę oraz umiejętności weryfikujemy natychmiast dzięki wykorzystaniu komputerowych symulacji rynkowych, które pozwalają na szybkie wdrożenie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.