Symulacja Negocjacji Rynkowych SYNERGIA, czyli jak rozwijać i wykorzystywać

inteligencję negocjacyjną aby dochodzić do porozumienia w procesie negocjacji jednocześnie maksymalizując korzyści finansowe z poszczególnych transakcji.