Unikalność


Strategiczna Symulacja Rynkowa 4RMR to zaawansowana platforma szkoleniowa, która stworzona została w oparciu o cztery idee:

 • Kompleksowość – symulacja zaprojektowana została w oparciu o procesowy model zarządzania przedsiębiorstwem, obrazujący wzajemne zależności pomiędzy wszystkimi obszarami aktywności biznesowej (strategia, sprzedaż, dystrybucja, marketing itd.). Jednocześnie powyższe działania rozpatrywane są z perspektywy finansowej tzn. każda decyzja w przedsiębiorstwie traktowana jest jak inwestycja: z jednej strony należy pozyskać finansowanie na jej realizację, z drugiej zaś przeanalizować czy przyniosła ona zysk, czy stratę i w jakiej wysokości.
 • Realizm – model decyzyjny w symulacji oparty jest o 20 000 przypadków stanowiących reprezentatywną próbę gospodarstw domowych w Polsce (liczebność, rozłożenie po regionach, dochody itd.). Populacja klientów w trakcie cyklu życia rynku uczy się oferty producentów i elastycznie podejmuje decyzje zakupowe poszukując rozwiązań, które w danym momencie
  dostarczają im najlepszą relację jakości do ceny. Jakość definiowana jest jako synergia dopasowania produktu, kanału dystrybucji, poziomu obsługi i wizerunku marki. Taki model pozwala na kompleksową wizualizację:
  - relacji zachodzących pomiędzy klientem i dostawcą
  - nieprzewidywalności zachowań nabywców
  - wpływu działań konkurencji na ostateczną pozycję przedsiębiorstwa na rynku.
 • Praktyczność – zakres decyzyjny w symulacji to ponad 100 narzędzi i wskaźników obejmujących 4 podstawowe obszary zarządzania przedsiębiorstwem: strategia, dystrybucja i sprzedaż, marketing, finanse. Platforma pozwala na realizację zajęć w koncepcji TEORIA->PRAKTYKA->PRAKTYKA->SUKCES. Uczestnicy zajęć po krótkim wykładzie merytorycznym wdrażają nowo zdobytą wiedzę w warunkach rynkowej symulacji. Pozwala to z jednej strony na rozwinięcie praktycznych umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi,
  wskaźników, czy strategii. Z drugiej zaś uczestnicy mają możliwość przeanalizowania wpływu podjętych decyzji na sytuację firmy jak i jej pozycję konkurencyjną na rynku.
 • Elastyczność – platforma 4RMR jest kompleksowym narzędziem pozwalającym na projektowanie indywidualnych programów szkoleniowych. Możliwe jest więc dostosowywanie zakresu merytorycznego i trudności materiału do wymagań i potrzeb uczestników zajęć. W oparciu o Strategiczną Symulację Rynkową 4RMR możliwa jest realizacja zajęć w formie tradycyjnych warsztatów face-to-face, sesji distance learning oraz kombinacji tych dwóch koncepcji szkoleniowych.