Dla kogo?

Elastyczność i skalowalność platformy Strategiczna Symulacja Rynkowa 4RMR pozwala na wykorzystanie jej do różnych celów szkoleniowo rozwojowych:
  • Rozwój praktycznej wiedzy w zakresie twardych umiejętności menedżerskich – program dedykowany jest osobom, które podejmują lub będą podejmować kluczowe decyzje w organizacji.
  • Integracja zespołów zadaniowych – zajęcia integrują pracowników wokół głównego celu związanego z podnoszeniem wartości przedsiębiorstwa. Pozwala to na lepszą współpracę pracowników z różnych departamentów.
  • Wyrównywanie poziomu wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji – w trakcie pracy nad decyzjami w ramach symulacji pracownicy dyskutują pomiędzy sobą przekonując się nawzajem do swoich koncepcji. Pozwala to na szybki transfer wiedzy pomiędzy pracownikami, poprawiając ostatecznie sprawność całej organizacji.
  • Rozwój młodych talentów – młodzi pracownicy wymagają wprowadzenia do realnych warunków biznesowych oraz usystematyzowania wiedzy teoretycznej jaką zdobyli w trakcie nauki. Praktyczny aspekt zajęć pozwala na szybkie zbudowanie doświadczenia, a szczególnie świadomości biznesowej.
  • Wsparcie partnerów biznesowych w zakresie rozwoju ich działalności – włączenie w proces edukacyjny partnerów biznesowych pozwala z jednej strony na budowanie lojalności. Z drugiej zaś lepiej prosperujący biznes partnerów to zwiększone obroty handlowe z nimi.

Liczebność grupy: 5-15 osób

Skład: sprawdzają się zarówno grupy jednorodne ( z określonych działów/departamentów) lub grupy mieszane z różnych obszarów działalności organizacji. Kluczowe jest aby pomiędzy uczestnikami nie istniały bezpośrednie zależności służbowe.

Czas trwania zajęć: 3-10 dni(zajęcia realizowane w 2-3 dniowych sesjach)

Miejsce szkolenia: cała Polska

Zasoby szkoleniowe: samodzielnie zaopatrujemy uczestników w materiały i udostępniamy sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia w postaci laptopów, projektora, drukarek, segregatorów z treścią szkolenia, analiz, w których będą śledzić swoje wyniki.