Cele szkoleniowe

Wykorzystanie Strategicznej Symulacji Rynkowej 4RMR w procesie szkolenia pracowników pozwala na realizację pięciu podstawowych celów rozwojowych:

  • Uczy o powiązaniach z dalszym i bliższym otoczeniem rynkowym w różnych perspektywach czasowych.

  • Kształtuje twarde umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

  • Kreuje spojrzenie decyzyjno-skutkowe na procesy biznesowe realizowane w organizacji.

  • Buduje świadomość współodpowiedzialności za całokształt funkcjonowania firmy.

  • Doskonali skuteczne podejmowanie decyzji przy jednoczesnej optymalizacji finansowej.