KorzyściWiedza:

Po zakończeniu szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę o:

 • procesach zachodzących w ramach przedsiębiorstwa
 • roli swojej oraz współpracowników w budowaniu sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa
 • relacjach KLIENT-FIRMA-KONKURENCJA
 • wpływie podejmowanych decyzji na sytuację finansową firmy
 • procesach kreowania i zarządzania Satysfakcją, Wartością dla Klienta i Lojalnością Klientów

Umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia pracownicy nabędą umiejętności w:

 • szacowaniu potencjału rynku, na którym działają
 • definiowaniu potrzeb i preferencji klientów oraz dostarczaniu im dedykowanych produktów lub usług
 • obliczaniu potencjalnych zysków z podejmownych przedsięwzięć biznesowych
 • posługiwaniu się podstawowymi narzędziami analitycznymi, minimalizując ryzyko podjęcia błędnych decyzji
 • analizowaniu zmian w oczekiwaniach Klientów i dopasowaniu produktów i usług do tych zmian

Doświadczenie:

W czasie szkolenia pracownicy stają się uczestnikami rynku, którzy:

 • szacują jego potencjał
 • opracowują koncepcje strategii ich firmy
 • zarządzają firmą w okresie 3-5 lat (6-10 decyzji) w zakresie:
  • pozycjonowania produktu
  • rozbudowy i utrzymania sieci dystrybucji
  • pozycjonowania cenowego oferty
  • zarządzania finansami przedsiebiorstwa
 • monitorują aktywność konkurencji podejmując działania umacniające pozycję konkurencyjną firmy na rynku
 • analizują na bieżąco źródła WŁASNYCH SUKCESÓW I PORAŻEK, poprawiają swoją zdolność do efektywniejszego budowania wartości firmy w realnych warunkach rynkowych