Metodologia

Zajęcia realizowane są według koncepcji "UCZYMY PRAKTYKI, PRZEZ PRAKTYKĘ". Wiedza i umiejętności przekazywane są w trzech krokach:
  • Teoria - krótkie wykłady prezentujące zagadnienia merytoryczne dotyczące wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. W ramach wykładów omawiane są warunki i metody stosowania konkretnych narzędzi wsparte opisami praktycznych implementacji.
  • Wdrożenie - uczestnicy włączają do swojego zakresu decyzyjnego omawiane narzędzie, wskaźnik lub strategię, stosując metodologię opisaną w wykładzie teoretycznym.
  • Interpretacja - po każdej decyzji, obejmującej planowanie 6 miesięcznego cyklu życia rynku, uczestnicy otrzymują informacje o wynikach jakie uzyskała ich firma oraz konkurenci działający na rynku. Na bazie tych wyników dokonywana jest interpretacja wpływu nowo wdrożonego narzędzia na bieżącą pozycję przedsiębiorstwa na rynku.Kolejnym elementem metodologii nauczania jest dodawanie nowych zagadnień po omówieniu i wdrożeniu poprzedniego. Dzięki temu trener stale kontroluje intensywność zajęć nie dopuszczając u uczestników do tzw. "pożaru kasku", czyli zbyt dużej dawki informacji w zbyt krótkim czasie.
Dodatkowo nowe zagadnienia prezentowane są w oparciu o wiedzę już wdrożoną, dzięki czemu nowa teoria stanowi naturalne rozszerzenie już zdobytej wiedzy i umiejętności.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Uczestnicy tworzą pięć 2-3 osobowych zarządów przedsiębiorstw konkurujących na tym samym rynku. Każda z firm otrzymuje 69 mln zł kapitału początkowego.
Zarządy dopowiadają za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej zapewniającej zwrot zainwestowanego kapitału.
Symulacja podzielona jest na Etapy (6 miesięcy cyklu życia rynku). Po każdym z nich uczestnicy otrzymują wyniki jakie uzyskali gracze na rynku. Wyniki opisują wielkość i wartość sprzedaży oraz sytuację finansową firmy. Dodatkowe informacje obejmują analizę działań konkurencji i badania marketingowe.
Uczestnicy wraz z trenerami dokonują analizy nowej sytuacji na rynku, definiując wpływ podjętych wcześniej decyzji na bieżącą sytuację firmy i rynku. Wprowadzane są dodatkowe wykłady merytoryczne.
Uczestnicy weryfikują wyjściową strategię z perspektywy bieżącej sytuacji na rynku i możliwości przedsiębiorstwa. Ponownie „uruchamiany” jest rynek i klienci oceniają dopasowanie nowych rozwiązań do swoich bieżących potrzeb i wymagań.
Uczestnicy ponownie otrzymują wyniki swoich firm i konkurencji. Realizowana jest kolejna analiza oraz dodatkowy wykład rozszerzający zakres decyzyjny.
Według tej metodologii w trakcie 5 dwudniowych sesji uczestnicy realizują 20 Etapów (10 lat na rynku) wdrażając i wykorzystując 100 narzędzi i wskaźników analitycznych.