Dla kogo?

Elastyczność i skalowalność platformy Symulacja Negocjacji Rynkowych SYNERGIA pozwala na wykorzystanie jej do rozwoju indywidualnych umiejętności pracowników z różnym poziomem wiedzy i doświadczenia w zakresie negocjacji:
  • Negocjacje poziom podstawowy – zagadnienia merytoryczne nastawione są na prezentację etapów procesu negocjacji i właściwego doboru narzędzi i technik do momentu, warunków i partnerów, z którymi prowadzone są rozmowy.
  • Negocjacje poziom średni – balans pomiędzy wykładami merytorycznymi a zadaniami praktycznymi pozwala na systematykę wiedzy z zakresu narzędzi i taktyk negocjacyjnych. Na tym poziomie duża część zajęć realizowana jest w systemie indywidualnej pracy z trenerem. Pozwala to na dopasowanie treści i zakresu zajęć do każdego uczestnika i jednocześnie zapewnia maksymalizację przyrostu ich umiejętności i wiedzy.
  • Negocjacje poziom zaawansowany – praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Zajęcia mają charakter indywidualnych sesji, w trakcie których trener na bazie dotychczasowych doświadczeń uczestnika rozwija jego inteligencję negocjacyjną. Nauka odbywa się głównie poprzez analizę przebiegu i wyników kolejnych etapów symulacji.

Liczebność grupy: 8 lub16 osób

Skład: ze względu na typowo umiejętnościowy charakter i dynamikę zajęć wymagana jest jednorodność grupy ze względu na poziom wiedzy i doświadczeń w negocjacjacjach.

Czas trwania zajęć: 3-5 dni(zajęcia realizowane w 2-3 dniowych sesjach)

Miejsce szkolenia: cała Polska

Zasoby szkoleniowe: samodzielnie zaopatrujemy uczestników w materiały i udostępniamy sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia w postaci laptopów, projektora, drukarek, segregatorów z treścią szkolenia, analiz, w których będą śledzić swoje wyniki.