Cele szkoleniowe

Wykorzystanie Symulacji Negocjacji Rynkowych SYNERGIA w procesie szkolenia pracowników pozwala na realizację pięciu podstawowych celów rozwojowych:

  • Kształtuje miękkie i twarde umiejętności uczestników w aspekcie negocjacyjnym.

  • Uczy jak ustępstwa w negocjacjach wpływają na ich opłacalność.

  • Doskonali umiejętności negocjacyjne.

  • Kreuje nowe spojrzenie na negocjacje jako proces biznesowy.

  • Buduje inteligencję negocjacyjną pozwalającą świadomie prowadzić negocjacje .