Korzyści

Wiedza

Po zakończeniu szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę o:

 • roli negocjacji rynkowych w procesie budowania pozycji konkurencyjnej firmy na rynku
 • wpływie wyniku negocjacji na finanse przedsiębiorstwa
 • swoich silnych i słabych stronach w aspekcie procesu negocjacyjnego
 • roli negocjacji w budowaniu długotrwałych, obustronnie korzystnych relacji z partnerami biznesowymi
 • roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie negocjacyjnym

Umiejętności

Po zakończeniu szkolenia pracownicy nabędą umiejętności w:

 • rozpoznawaniu stylów negocjacyjnych partnerów biznesowych i dopasowaniu do nich najskuteczniejszej strategii negocjacyjnej
 • świadomym maksymalizowaniu zysku/korzyści z transakcji poprzez opytmalny dobór elementów oferty
 • wpływaniu na postawę partnera negocjacyjnego przeciwdziałając jednocześnie manipulacjom drugiej strony
 • szybkim przeliczaniu zysków z transakcji w zależności od zmieniających się warunków negocjacji

Doświadczenie

W czasie szkolenia pracownicy stają się stronami negocjacyjnymi, które:

 • opracowują koncepcje strategii firmy oraz dopasowują do niej strategię negocjacji
 • realizują 20 tur negocjacyjnych:
  • rozpoznając style negocjacyjne partnerów
  • opracowując indywidualne strategie negocjacyjne
  • szacując zakładane i zrealizowane zyski/korzyści z poszczególnych transakcji
  • analizując wpływ wyników negocjacji na sytuację firmy
 • poznają oraz uczą się stosować nowoczesne strategie sztuki negocjacyjnej
 • dzięki rejestracji video i analizie są w stanie zweryfikować swoje postawy i zachowania negocjacyjne z punktu widzenia skuteczności podejmowanych działań