Szkolenia zamknięte

Bazując na potrzebach naszych klientów i doświadczeniach trenerów przygotowaliśmy dwa kompleksowe programy rozwojowe, bazujące na komputerowych symulacjach rynkowych. Nasze programy to skalowalne rozwiązania szkoleniowe pozwalające na dostosowanie zakresu i poziomu zagadnień merytorycznych do potrzeb i wymagań grupy oraz poszczególnych uczestników.

Menedżer kompletny - unikalny program rozwojowy skupiający się na „twardych” umiejętnościach w zakresie skuteczności i efektywności procesów biznesowych. Program Menedżera Kompletnego oparty jest na zaawansowanej platformie Strategicznej Symulacji Rynkowej 4RMR.

Menedżer kompletny to program szkoleniowy uczący świadomości i odpowiedzialności biznesowej poprzez wizualizację wpływu decyzji podejmowanych w różnych obszarach działalności organizacji (produkcja, dystrybucja, sprzedaż, marketing itd.) na jej globalną pozycję na rynku i sytuację finansową.

Zajęcia zaplanowane są taki sposób aby pokazywać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi blokami, a w szczególności z finansami przedsiębiorstwa np.: wpływ zmiany ceny na zysk firmy, wpływ wzrostu produkcji na płynność przedsiębiorstwa, wzrost zadłużenia na rentowność przedsiębiorstwa, rozwój sieci dystrybucji a zdolności produkcyjne itd.

Program zajęć, bazujący na 4 blokach (STRATEGIA, DYSTRYBUCJA, MARKETING, FINANSE) projektowany jest indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej. Zakres merytoryczny i zaawansowanie tematów wynika z zakresu obowiązków, które uczestnicy realizują lub do których mają być przygotowani.


Poligon Umiejętności Negocjacyjnych - wielopoziomowa koncepcja szkoleniowa pozwalająca na praktyczny rozwój indywidualnych umiejętności negocjatorów na różnych poziomach zaawansowania. Poligon Umiejętności Negocjacyjnych wykorzystuje Symulację Negocjacji Rynkowych SYNERGIA umożliwiając połączenie systematyzacji wiedzy z rozwojem praktycznych umiejętności negocjacyjnych.

W ramach poligonu negocjacje prezentowane są jako proces biznesowy, o sukcesie decyduje zarówno umiejętność pozyskiwania partnerów biznesowych jak i korzyści finansowe uzyskane w ramach porozumienia. Poligon rozwija również inteligencję negocjacyjną pozwalającą na dostosowywanie strategii i narzędzi do sytuacji i partnera negocjacyjnego (pozyskiwanie partnera, renegocjacje, trudne sytuacje w negocjacjach itd).

Program zajęć, w ramach poligonu, projektowany jest indywidualnie dla poszczególnych grup (8 lub 16 osób). Na podstawie wiedzy, doświadczeń i specyfiki pracy uczestników opracowywany jest indywidualny zakres wykładów merytorycznych oraz intensywność ćwiczeń.
Zgodnie z koncepcją "UCZYMY PRAKTYKI PRZEZ PRAKTYKĘ" w trakcie poligonu uczestnicy zrealizują od 16 do 24 spotkań negocjacyjnych jednocześnie:
  • rozpoznając style negocjacyjne partnerów
  • opracowując indywidualne strategie negocjacyjne
  • szacując zakładane i zrealizowane zyski/korzyści z poszczególnych transakcji
  • analizując wpływ wyników negocjacji na sytuacje firmy