Unikalność

Symulacja Negocjacji Rynkowych SYNERGIA to zaawansowana platforma szkoleniowa, która stworzona została w oparciu o cztery idee:

  • Kompleksowość – metodologia prezentowana w trakcie zajęć zakłada podejście do negocjacji jako procesu biznesowego, a strategia negocjacji wynika z bieżącej strategii całej organizacji. Sukces w negocjacjach wyznacza SYNERGIA skuteczności i efektywności procesu negocjacyjnego. Skuteczność definiowana jest jako umiejętność negocjatora do pozyskiwania partnerów biznesowych, zarówno zewnętrznych jak i w ramach organizacji, doprowadzając do sytuacji win-win. Efektywność to umiejętność negocjatora do kontroli kosztów ustępstw i maksymalizacji korzyści finansowych z poszczególnych transakcji.

  • Realizm – w ramach Symulacji Negocjacji Rynkowych SYNERGIA stworzono realne warunki biznesowe, w których prowadzone są negocjacje. Realizacja celów i planów stawianych przed zespołami z jednej strony wymaga pozyskania partnerów biznesowych. Z drugiej ograniczenia poszczególnych organizacji oraz zmienne warunki rynkowe sprawiają, że wcale nie jest to takie łatwe.
    Negocjacje pomiędzy poszczególnymi zespołami realizowane są w systemie turowym z uwzględnieniem wyników i relacji poprzednich spotkań. Dzięki temu uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w różnych sytuacjach negocjacyjnych: pierwsze spotkania, renegocjacje, trudne sytuacje negocjacyjne (brak płatności, brak towaru, nie wywiązanie się z zobowiązań itd.).

  • Praktyczność – zajęcia realizowane w ramach Symulacji Negocjacji Rynkowych SYNERGIA, podobnie jak pozostałe nasze produkty szkoleniowe, zaprojektowane zostały w koncepcji TEORIA->PRAKTYKA->PRAKTYKA->SUKCES. SYNERGIA stanowi poligon negocjacyjny, umożliwiający uczestnikom indywidualny rozwój ich umiejętności. W trakcie zajęć każdy z nich zrealizuje i przeanalizuje z trenerami, z perspektywy skuteczności i efektywności, od 16 do 24 spotkań negocjacyjnych.

  • Elastyczność – Symulacja Negocjacji Rynkowych SYNERGIA stanowi otwartą platformę szkoleniową, pozwalającą na płynne zmienianie zakresu i trudności materiału merytorycznego realizowanego w trakcie zajęć. Dokładna analiza potrzeb szkoleniowych uczestników realizowana w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie w zakresie negocjacji pozwala na odpowiednie zaplanowanie struktury wykładów i ćwiczeń oraz zakresu decyzyjności i zmienności warunków rynkowych w jakich realizowane będą negocjacje.