ProgramW ramach projektu realizowane będą 4 tematy szkoleniowe:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem (2 dni, 16 godzin). Szkolenie to umożliwia poznanie otoczenia prawnego i biznesowego przedsiębiorstwa, rozwija umiejętności „inteligencji biznesowej”, dobierania właściwych narzędzi do konkretnych problemów oraz interpretacji wyników i wyciągania właściwych wniosków.

2. Finanse przedsiębiorstwa (2 dni, 16 godzin) Szkolenie to obejmuje trzy podstawowe dokumenty finansowe: Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów i Bilans, umożliwiające prezentację powiązań pomiędzy zyskiem, gotówką i majątkiem firmy. Pozwoli to uczestnikom szacować wpływ podejmowanych decyzji operacyjnych i strategicznych na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ponadto uczestnicy projektować będą sieci dystrybucji zapewniające łatwy dostęp klientów przy minimalnych kosztach.

3. Marketing i rachunkowość zarządcza (2 dni, 16 godzin) Szkolenie obejmuje metody i narzędzia do projektowania produktów, weryfikacji ich dopasowania do potrzeb klientów, badania i analizę preferencji klientów i ich skłonności do płacenia za produkty i usługi. Uczestnicy ćwiczyć będą umiejętności szacowania opłacalności klientów i projektów biznesowych. Pozwoli to na optymalizację zarządzania relacjami z klientami oraz świadome planowanie i realizację inwestycji.

4. Efektywne negocjacje (2 dni, 16 godzin) Na tym szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętności rozpoznawania i dopasowywania stylu interpersonalnego do uczestników negocjacji i wyboru strategii działania do bieżącej sytuacji. Nauczą się postępować w sytuacjach trudnych i impasie negocjacyjnym oraz rozpoznawać manipulacje i przeciwdziałać im.

Pomiędzy szkoleniami 1-2 i 2-3 uczestnicy będą brać udział w sesjach internetowych trwających 7-10 dni, podczas których wzmacniać będą zdobytą wiedzę i umiejętności wykonując praktyczne zadania. Punkty zdobyte podczas tych sesji będą zamieniane podczas kolejnego szkolenia na kapitał, który można wykorzystywać do dalszych decyzji menadżerskich.

Powyższe szkolenia realizowane będą w oparciu o dwie interaktywne symulacje biznesowe:
Symulator RYNKU innowacyjna symulacja komputerowa zawierająca ponad 60 wskaźników, narzędzi i metod z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala na wizualizację procesów zachodzących w ramach organizacji oraz relacji występujących na styku przedsiębiorstwo-otoczenie rynkowe (klienci, konkurenci, dostawcy).

Uczy świadomości i odpowiedzialności biznesowej poprzez wizualizację wpływu decyzji podejmowanych w różnych obszarach działalności organizacji (strategia, sprzedaż, marketing, finanse itd.)

Przyswajana wiedza podczas szkoleń jest natychmiast wdrażana poprzez podejmowanie działań biznesowych w środowisku symulacji komputerowej. Daje to możliwość natychmiastowego wykrycia i wyeliminowania błędów już na poziomie nauki.Każdy z zespołów ma taką samą sytuację startową: posiada jedną linię produkcyjną oraz kapitał początkowy w wysokości 50 mln. złotych. Elastyczność platformy pomaga na dobraniu najbardziej efektywnego programu szkolenia, które skupić się może na konkretnym obszarze działania organizacji np. marketing, finanse, gdzie uczestnicy będą posiadali pewne decyzje startowe (oferta produktowa, dystrybucja) lub prowadzeniu przedsiębiorstwa całościowo, tworzeniu własnych strategii i wdrażaniu ich na wirtualnym rynku.

Symulator NEGOCJACJI to innowacyjna platforma szkoleniowa pozwalająca na indywidualny rozwój umiejętności negocjacyjnych.

W szkoleniu bierze udział osiem zespołów podzielonych na: Dystrybutorów i Producentów.

Każdy z zespołów otrzymuje strategię działania i plan sprzedażowy rozpisany ilościowo oraz na poziomie wypracowanej marży. Celem każdego zespołu jest pozyskanie partnerów biznesowych i wynegocjowanie warunków współpracy tak, aby w jak najlepszym stopniu zrealizować cel biznesowy.


Proces negocjacji jest monitorowany i nagrywany przez trenerów. Materiał stanowi podstawę analizy zachowań negocjatorów oraz informacji zwrotnej udzielanej grupie. Na koniec szkolenia każdy uczestnik dostaje wskazówki, rady i opinie od trenera.

Wynikiem negocjacji są zamówienia od Dystrybutorów, które realizują Producenci. Stanowi to podstawę oszacowania „twardych” wyników negocjacji – poziomu realizacji planu dla każdego zespołu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: KONTAKT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.