O projekciePROJEKT W 100% DOFINANSOWANYProjekt „Symulacje biznesowe – innowacyjne wsparcie rozwoju menadżerów sektora MMP w województwie śląskim” realizowany jest w ramach poddziałania 8.1.1 POKL w województwie śląskim.

Celem projektu jest rozwój kompetencji menadżerskich w województwie śląskim, by podnosić efektywność i konkurencyjność mikro i małych przedsiębiorstw. Drogą do tego celu jest realizacja innowacyjnego programu komputerowych symulacji rynkowych „Menadżer Kompletny” (niestandardowa i wysoce praktyczna forma prowadzenia zajęć). Projektem do kwietnia 2014 roku obejmiemy 150 osób.

Menadżer Kompletny to unikalny program pozwalający poznać mechanizmy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz efektywnych negocjacji.

Zapamiętujemy 20% tego co usłyszymy, 30% tego co zobaczymy i 70% tego co zrobimy.


Podczas programu uczestnicy wezmą udział w symulacji 6 letniego cyklu życia przedsiębiorstwa, podczas którego menadżerowie podejmują szereg decyzji finansowych, marketingowych, decydują o kanałach dystrybucji swoich produktów oraz dobierają odpowiednich partnerów biznesowych, w tym producentów i dystrybutorów.

Przyswajana wiedza podczas szkoleń jest natychmiast wdrażana poprzez podejmowanie działań biznesowych w środowisku symulacji komputerowej. Daje to możliwość natychmiastowego wykrycia i wyeliminowania błędów już na poziomie nauki.W trakcie 64 godzin szkoleniowych zajęć (weekendy)uczestnicy :
  • Nauczą się budować przewagę konkurencyjną na rynku, dzięki doborze odpowiednich produktów, stworzeniu właściwej polityki cenowej i wyborze odpowiednich partnerów biznesowych,
  • Poznają i będą potrafili zastosować w praktyce właściwe wskaźniki finansowe oraz narzędzia analityczne, minimalizując w ten sposób ryzyko błędnych decyzji,
  • „Wejdą w buty Klienta”, przez co zrozumieją m.in. jak efektywnie budować sieć dystrybucji produktów, jak właściwie dobierać produkty i ustanawiać ich ceny odpowiednio do profilu Klienta.


W ramach projektu uczestnicy będą mieli sfinansowane:
  • udział w szkoleniach i komplet materiałów szkoleniowych
  • dostęp do sesji internetowych (praktyczne zadania wykonywane pomiędzy szkoleniami)
  • pełne wyżywienie podczas szkoleń


UDZIAŁ W PROJEKCIE DZIĘKI 100% DOFINANSOWANIU JEST BEZPŁATNY (powyższy cykl szkoleń komercyjnie kosztuje 8 300 PLN od osoby)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: KONTAKT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.